...
Phân loại DDC: 387.1959777
Tác giả: Quang Anh
Tóm tắt: Ngày 25-10, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị định số 77/2017/NĐ-CP ngày 3-7-2017 của Chính phủ quy định về Quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng.
Từ khóa: Xã hộiCửa khẩuHàng lậuHải quanBà Rịa - Vũng Tàu102017
Nguồn trích: Báo điện tử Biên phòng; 2017. - Ngày 26, tháng 10
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 133831 104 Kb ( lượt tải)   ĐK mượn

Tìm kiếm thêm