...
Phân loại DDC: 387.1959777
Tác giả: Lê Thu
Tóm tắt: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép - Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị đối thoại với 50 DN XNK trên địa bàn. Lãnh đạo Chi cục cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.
Từ khóa: Xã hộiCửa khẩuDoanh nghiệpHải quanBà Rịa - Vũng Tàu102017
Nguồn trích: Báo Hải quan; 2017. - Ngày 25, tháng 10
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 133832 443 Kb ( lượt tải)   ĐK mượn

Tìm kiếm thêm