...
Phân loại DDC: 324.259777075
Tác giả: Khánh Nam
Tóm tắt: Trong Chương trình thăm và làm việc của Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác Trung ương tại tỉnh BR-VT, tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Văn Trình đã nêu một số kiến nghị với Thủ tướng.
Từ khóa: Phát triển kinh tếCảng Cái Mép - Thị VảiĐảng Cộng sản Việt NamChính trịBà Rịa - Vũng Tàu092017Đầu tư khu công nghiệp
Nguồn trích: Tạp chí Thông tin truyền thông Bà Rịa - Vũng Tàu; 2017. - Số 28. - Ngày 26, tháng 9. - tr. 8-10
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 133825 4535 Kb ( lượt tải)   ĐK mượn

Tìm kiếm thêm