...
Phân loại DDC: 352.3210959777
Tác giả: Minh Thư
Tóm tắt: Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào việc phục vụ tổ chức và điều hành tại kỳ họp, toàn bộ tài liệu, báo cáo giải trình... đăng tải dưới dạng văn bản điện tử trên website riêng.
Từ khóa: Mô hình chính quyền điện tửỨng dụng công nghệQuản lí hành chínhXã hộiBà Rịa - Vũng Tàu102017
Nguồn trích: Tạp chí Thông tin truyền thông Bà Rịa - Vũng Tàu; 2017. - Số 28. - Ngày 26, tháng 10. - tr. 28
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 133829 2896 Kb ( lượt tải)   ĐK mượn

Tìm kiếm thêm