...
Phân loại DDC: 362.50959777
Tác giả: Thi Phong
Tóm tắt: Thời gian qua, các cấp Hội LHPN TP.Vũng Tàu đã thực hiện nhiều mô hình “Dân vận khéo” gắn với Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo những chuyển biến tích cực trong cộng đồng.
Từ khóa: Xã hộiHội Phụ nữCông tác xã hộiBà Rịa - Vũng Tàu102017
Nguồn trích: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu; 2017. - Số 7248. - Ngày 26, tháng 10. - tr. 5
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 133835 1383 Kb ( lượt tải)   ĐK mượn

Tìm kiếm thêm