...
Phân loại DDC: 915.040959777
Tác giả: Đăng Khoa
Tóm tắt: Cần tập trung quản lý, kiểm soát chặt giá cả ở khối nhà nghỉ, khách sạn mini thay vì đánh đồng trong quản lý như hiện nay.
Từ khóa: Giá cảDu lịchDoanh nghiệpDu kháchBà Rịa - Vũng Tàu102017
Nguồn trích: Báo Vũng Tàu chủ nhật; 2017. - Số 41. - Ngày 29, tháng 10. - tr. 2

Tìm kiếm thêm