...
Phân loại DDC: 959
Tác giả: Biên tập: Tấn Tài; Đỗ Mão
Thông tin xb: Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 2018,
Tóm tắt: Sưu tập chuyên đề: “Du lịch Việt vượt sóng 4.0” giúp bạn đọc có cái nhìn rõ nét hơn về CMCN 4.0, tác động mạnh mẽ của nó tới du lịch và cùng hòa nhập với xu thế chung của thời đại.
Từ khóa: Du lịchCông nghệCông nghệ 4.0
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 noidung 4768 Kb ( lượt tải) (3 lượt xem)   ĐK mượn

Tìm kiếm thêm