...
Phân loại DDC: 394.109597173
Tác giả: Nguyễn, Thị Minh Tú
Thông tin xb: Hà Nội: Nxb: Sân khấu, 2017
Mô tả vật lý: 264 tr., 21 cm
Tóm tắt: Khái quát chung về người Lào, ẩm thực của người Lào, và phong tục tập quán liên quan trong ăn uống.
Từ khóa: Văn hóaẨm thựcNgười LàoLai Châu

Tìm kiếm thêm