...
Phân loại DDC: 306.0951
Tác giả: Nguyễn, Văn Hồng
Thông tin xb: TP. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2014
Mô tả vật lý: 337 tr., 24 cm
Tóm tắt: Trung Quốc là quốc gia có nền văn hóa lâu đời, có những thời quá khứ huy hoàng và nhiều nét độc đáo.Là một quốc gia có diện tích hơn 9 triệu km2, đứng hàng thứ 3 trên thế giới,...
Từ khóa: Văn hóaTrung Quốc

Tìm kiếm thêm