...
Phân loại DDC: 649
Tác giả: Nguyễn, Thụy Anh
Thông tin xb: TP. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2017
Mô tả vật lý: 44 tr.: tranh vẽ, 19 cm
Tóm tắt: Giải đáp những câu hỏi của trẻ về thế giới, về bản thân, về những con người xung quanh bé,... nhằm giúp trẻ có những kỹ năng sống tốt hơn.
Từ khóa: Nuôi dạy con

Tìm kiếm thêm