...
Phân loại DDC: 641.013
Tác giả: Đặng, Hồng Quân
Thông tin xb: TP. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2017
Mô tả vật lý: 112 tr.: minh họa màu, 20 cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số món ăn vặt cùng các địa chỉ cửa hàng cung cấp các đồ ăn đó ở khắp mọi miền đất nước.
Từ khóa: Đời sống xã hộiTập quán

Tìm kiếm thêm