Đăng ký làm thẻ bạn đọc

Hướng dẫn thanh toán tiền kích hoạt, gia hạn thẻ Online

Cách 1: Bạn đọc thanh toán trực tiếp cho thủ thư tại Phòng thẻ - Thư Viện Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cách 2: Thanh toán qua tài khoản ngân hang theo nội dung :

" Tên bạn đọc- Số thẻ- Thanh toán phí làm thẻ"
Thông tin tài khoản:

* Tên TK: Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu

* Số TK: 631704060070197

* Ngân hàng VIB - Phòng giao dịch thành phố Bà Rịa

* Bạn đọc kiểm tra Email để kiểm tra để nhận tài khoản thẻ - Mọi thắc mắc liên hệ 0254.3742.107 *