Điểm sách: Sáng mãi tên Người – Hồ Chí Minh

  • 11/05/2022
  • 100
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Với những công lao to lớn, với tư tưởng, đạo đức cách mạng và nhân cách sáng ngời, Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là một người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam anh hùng. Tấm gương hy sinh cả cuộc đời vì dân, vì nước; tư tưởng, đạo đức, tác phong của Người luôn cổ vũ, động viên các thế hệ người Việt Nam vững bước đi theo con đường mà Người đã lựa chọn. 

Hướng tới kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) thực hiện hoạt động điểm sách với chủ đề: Sáng mãi tên Người – Hồ Chí Minh.


Hoạt động điểm sách của Thư viện tỉnh BR-VT nhằm giới thiệu tới bạn đọc những tác phẩm tiêu biểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đó là khoảng thời gian từ thuở thiếu thời đến lúc ra đi tìm đường cứu nước tại Sài Gòn; khi Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo quân và dân ta thực hiện thành công Cách mạng tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; tiến hành thắng lợi cuộc trường kỳ kháng chiến đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập cho dân tộc, thống nhất đất nước.

Hãy cùng Thư viện tỉnh BR-VT lật giở từng trang sách qua các tác phẩm sau đây:

1. Hồ Chí Minh -Từ việc nhỏ, người học trò nhỏ nhìn từ thế kỷ XXI


Hồ Chí Minh - Từ việc nhỏ, người học trò nhỏ nhìn từ thế kỷ XXI/ Phạm Văn Bảy.- Hà Nội : Nxb. Hồng Đức ; Tạp chí Xưa và Nay, 2018.

Đã có nhiều sách viết về Hồ Chí Minh đi sâu vào cuộc đời hoạt động, minh triết, tư tưởng, đạo đức, phong cách và khám phá tư duy và hoạt động khoa học của bậc vĩ nhân, nhưng ít quyển sách nào đáp ứng được ý Bác: cho mọi người dễ hiểu.

Không giống vô vàn những cuốn sách của rất nhiều người đã từng viết về một nhân vật lớn, bao trùm lịch sử cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam cũng như thời đại mà Hồ Chí Minh đã cống hiến, tác giả Phạm Văn Bảy viết về một nhân vật lớn nhưng lại từ cách tiếp cận khá khác biệt và độc đáo như tên gọi của sách Hồ Chí Minh - Từ việc nhỏ, người học trò nhỏ nhìn từ thế kỷ XXI.

Cả cuộc đời của Bác là một kho sách dễ hiểu. Tập hợp vô vàn việc nhỏ, câu nói với các giới, các tầng lớp đồng bào mà Người làm, tiếp xúc hằng ngày trong tư cách người lãnh đạo tối cao của đất nước từ những ngày đầu tại Pác Bó... sắp xếp, hệ thống lại và từ đó đúc kết thành những bài học thành công lớn như thực tiễn đã chứng minh. 

Với 3 nội dung chính: 

Phần 1: Từ việc nhỏ;

Phần 2: Người học trò nhỏ;

Phần 3: Hồ Chí Minh nhìn từ thế kỷ XXI.

Cuốn sách Hồ Chí Minh - Từ việc nhỏ, người học trò nhỏ nhìn từ thế kỷ XXI góp phần làm rõ quan điểm: Từ một nước thuộc địa không có tên trên bản đồ thế giới, Việt Nam đã vùng lên triệu người như một chiến đấu giải phóng đất nước giành lại nền độc lập, tự do và quyền tự quyết của dân tộc. Thành công vang dội đạt được là dựa trên phương châm đoàn kết góp gió thành bão với sự đóng góp triệu việc nhỏ của mọi người dân dẫn đến kết quả vô cùng lớn – là phương châm xuyên suốt trong cuộc đời hoạt động không ngơi nghỉ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


2. Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam cuộc đời, sự nghiệp và đạo đức


Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam cuộc đời, sự nghiệp và đạo đức / Đinh Xuân Lý, Trần Minh Trưởng chủ biên.- Hà Nội : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013.

Với sự thất bại của phong trào đấu tranh chống Pháp cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, cách mạng Việt Nam lâm vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc về đường lối, về giai cấp lãnh đạo. Nhiều người Việt Nam ra đi tìm đường giải phóng dân tộc, trong đó có người thanh niên Nguyễn Tất Thành – Hồ Chí Minh sau này. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng và dân tộc Việt Nam di sản tinh thần, tư tưởng quý báu về chiến lược, sách lược cách mạng trên nhiều lĩnh vực.

Cuốn sách Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam cuộc đời, sự nghiệp và đạo đức do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội phát hành năm 2013 đã góp phần làm rõ những nội dung quan trọng trong di sản tư tưởng của Người và ý nghĩa của vấn đề này trong thời kỳ đất nước đổi mới.

Qua hơn 20 bài viết, bài nghiên cứu trong cuốn sách ta có thể khẳng định: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam – Thời đại độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Trong suốt chặng đường hoạt động cách mạng, Người đã vạch đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người sẽ mãi là tấm gương sáng ngời cho chúng ta học tập và noi theo.


3. Hồ Chí Minh - Biểu tượng của thời đại


Hồ Chí Minh - Biểu tượng của thời đại / Đỗ Hoàng Linh.- Hà Nội : Nxb. Thông tin và Truyền thông, 2019.

Thế kỷ XX là thế kỷ của thời đại đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh đổ thực dân, đế quốc, phát xít, mở ra chân trời mới cho các dân tộc bị áp bức, thống trị ở hầu khắp châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh.

Trong lịch sử cách mạng ấy, thế giới không thể không nhắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước Việt Nam. Bởi chính Chủ tịch Hồ Chí Minh là người mở lối thoát khỏi lịch sử mất nước cho dân tộc Việt Nam. Cả cuộc đời 79 năm với hơn 60 năm hoạt động cách mạng, Người đã sống trọn đời mình với ý chí: Độc lập cho Tổ quốc tôi, tự do cho đồng bào tôi. Sự vĩ đại của cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như ảnh hưởng của Người cho đến nay vẫn được các nhà lịch sử, nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế tiếp tục nghiên cứu. 

Cuốn sách Hồ Chí Minh biểu tượng của thời đại của tác giả Đỗ Hoàng Linh chính là một minh chứng sống động cho nội dung này. Chỉ với 399 trang, nhưng cuốn sách đã tái hiện khá hoàn chỉnhhành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc của cậu thanh niên Nguyễn Tất Thành cũng như nhân cách cao quý và vô cùng giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này. 


4. Hồ Chí Minh trong trái tim nhân loại


Hồ Chí Minh trong trái tim nhân loại / Phạm Hoàng Điệp biên soạn.- Hà Nội : Nxb. Văn hóa Thông tin, 2013.

Tên tuổi Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, cách mạng Đông Dương. Người đã có những đóng góp to lớn cho cách mạng thế giới. Cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức của Người mãi mãi là tấm gương sáng cho loài người tiến bộ noi theo để hướng tới giá trị chân – thiện – mỹ vĩnh hằng. Dù Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mãi mãi ra đi, nhưng tên tuổi của Người là bất tử, Người đã để lại muôn vàn tình yêu thương cho dân tộc Việt Nam. Và trong trái tim của nhân loại, Người vẫn còn đó với những giá trị tư tưởng và phẩm chất đạo đức cao đẹp.

Cuốn sách Hồ Chí Minh trong trái tim nhân loại tuyển chọn những bài viết và cảm tưởng tiêu biểu của các nhà chính trị, các nhà văn hóa, các nhà hoạt động cách mạng và nhà báo trên khắp thế giới viết về Người. Nội dung cuốn sách chia làm 2 phần:Phần đầu là những bài tham luận Hội thảo quốc tế, những hồi ký, hồi ức của đồng chí, bạn bè về Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phần hai là một số cảm nghĩ, những bài báo, tạp chí, lời chia buồn khi Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất của thế giới qua đời. 

Với cách sử dụng ngôn từ dung dị, nhẹ nhàng, sâu lắng, nhưng cũng không kém phần sinh động của các tác giả, hy vọng cuốn sách Hồ Chí Minh trong trái tim nhân loại sẽ giúp cho bạn đọc có thêm hiểu biết một cách sâu sắc hơn về tình cảm cũng như tư tưởng của Bác. Và tiếp thêm nguồn động lực để thế hệ trẻ chúng ta hôm nay ra sức tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh.


5. Hồ Chí Minh - Văn hóa soi đường cho quốc dân đi


Hồ Chí Minh - Văn hóa soi đường cho quốc dân đi / Bùi Đình Phong.- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2015.

Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức UNESCO tôn vinh là nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Sự nghiệp văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ mang lại sức mạnh to lớn cho dân tộc mà con đem đến cho kho tàng văn hóa thế giới những giá trị lớn, thể hiện khát vọng của nhân dân các nước trong cuộc đấu tranh vì các quyền dân tộc cơ bản, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc, mỗi dân tộc khẳng định bản sắc văn hóa của mình và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau. Để hiểu rõ hơn về sự nghiệp văn hóa của Người, mời bạn tìm đọc cuốn sách Hồ Chí Minh - Văn hóa soi đường cho quốc dân đi được Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh ấn hành năm 2015.

Cuốn sách là thành quả của hơn 30 năm nghiên cứu cuộc đời, sự nghiệp và giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh của PGS. TS Bùi Đình Phong. Cuốn sách được bố cục thành 4 chương:

Chương 1: Văn hóa Hồ Chí Minh – Dân tộc và nhân loại;

Chương 2: Văn hóa soi đường cho quốc dân đi;

Chương 3: Dưới ánh sáng văn hóa Hồ Chí Minh;

Chương 4: Thế giới tôn vinh nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh.

Qua cuốn sách, phần nào cho chúng ta thấy cống hiến to lớn của Hồ Chí Minh với tư cách là một nhà văn hóa kiệt xuất. Và ta có thể khẳng định rằng ở Hồ Chí Minh có sự gắn kết, hòa quyện thống nhất giữa nhà chính trị, nhà nhân văn, nhà đạo đức, nhà văn hóa và nhà cách mạng chuyên nghiệp. Sự nghiệp cách mạng của Người nhằm bảo vệ những gì tốt đẹp của văn hóa dân tộc và tiến bộ xã hội, đồng thời sáng tạo những giá trị văn hóa mới. Ngược lại, sự nghiệp văn hóa là mục tiêu, nguồn sức mạnh, cũng là một động lực của sự nghiệp cách mạng.


6. Xây dựng đất nước phồn vinh theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh


Xây dựng đất nước phồn vinh theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Bùi Đình Phong.- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019.

Công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc ta như non cao biển rộng. Người gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân cho tới hơi thở cuối cùng. Vĩnh biệt chúng ta, Bác Hồ để lại cho Đảng ta, cho toàn bộ đồng bào và chiến sĩ hai miền Nam Bắc một bản Di chúc lịch sử. Đó là những lời căn dặn cuối cùng của Bác đối với chúng ta ngày nay và mai sau.

Cuốn sách Xây dựng đất nước phồn vinh theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của PGS. TS Bùi Đình Phong do Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh phát hành năm 2019 nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

Qua 3 chương, cuốn sách đi từ chỗ phân tích một số khía cạnh trong Di chúc đến quá trình hơn 30 năm đổi mới, Đảng và Nhà nước từng bước thực hiện theo Di chúc của Bác, cuối cùng là một vài suy nghĩ tiếp tục xây dựng Tổ quốc Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu, cùng nhịp bước với trào lưu tiến bộ của thế giới và ý nguyện hòa bình của nhân loại.


7. Cẩm nang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Cẩm nang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh / Quang Lân tuyển chọn. - Hà Nội : Nxb. Dân trí, 2019.

Vấn đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng và xã hội đã có quá trình lịch sử liên tục, lâu dài.Tại Lễ truy điệu Người, trong điếu văn Chủ tịch Hồ Chí Minh do đồng chí Lê Duẩn đọc, đã khẳng định “suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hi sinh, rèn luyện mình thành những chiến  sĩ trung thành với Đảng, với dân, xứng đáng là đồng chí, là học trò của Hồ Chủ tịch”; và những năm sau đó, khẩu hiệu “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại” với yêu cầu học tập và làm theo gương Bác đã được toàn Đảng, toàn dân nêu cao thực hiện.

Cuốn sách Cẩm nang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhdo Quang Lân tuyển chọn được Nhà xuất bản Dân trí ấn hành năm 2019 là một tài liệu tham khảo cần thiết dành cho cán bộ, Đảng viên và quần chúng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Qua 2 nội dung chính:

Phần I: Nội dung và tinh thần của chỉ thị 05-CT/TW;

Phần II: Những nội dung cơ bản của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách làm việc của Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05-CT/TW.

Cuốn sách Cẩm nang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân ta đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; mong muốn phổ biến thật rộng rãi đến đông đảo bạn đọc về tấm gương của Bác, về con người Bác, chân dung Bác, góp phần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Thảo My

Phòng Công tác Bạn đọc – Thư viện tỉnh BR-VT