Khai thác, sử dụng tài nguyên số trong thư viện điện tử

  • 24/11/2021
  • 63
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Từ ngày 22 - 26.11, Sở Văn hóa và Thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lớp tập huấn trực tuyến "Khai thác, sử dụng tài nguyên số trong thư viện điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu", nhằm trang bị thêm kiến thức, kĩ năng về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ làm công tác thư viện, xây dựng và phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh.


Lớp tập huấn trực tuyến với sự tham gia của 170 học viên là cán bộ thư viện của ngành văn hóa, thể thao; ngành giáo dục - đào tạo; thư viện chuyên ngành, thư viện trường học, phòng đọc cơ quan đơn vị

Tại lớp tập huấn, TS. Huỳnh Mẫn Đạt, Trường ĐH Văn hóa TP. Hồ Chí Minh đã giới thiệu chuyên đề nguồn tài nguyên thông tin thư viện số, gồm: kiến thức tổng quan về nguồn tài nguyên thông tin thư viện số, thư viện điện tử; tổng quan về chuyển đổi số, quản trị thư viện số; đặc biệt nhấn mạnh các phương thức thu thập, khai thác, liên kết nguồn trong thư viện số.

Các học viên cũng được ông Bùi Quang Sơn, Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cung cấp những thông tin về thư viện điện tử một cách chi tiết, chân thực nhất, góp phần trang bị kiến thức, kĩ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác thư viện hiểu và áp dụng hiệu quả nhất tại đơn vị mình; xây dựng và phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh.

Theo Giám đốc Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trần Minh Thế, trước sự phát triển của khoa học công nghệ nói chung, ngành Thư viện Việt Nam nói riêng, Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã từng bước tiếp cận và xây dựng thư viện theo hướng hiện đại hóa để phục vụ nhu cầu bạn đọc khai thác thông tin mọi lúc, mọi nơi, nhanh chóng và thuận lợi nhất. Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định thư viện điện tử là mũi nhọn đột phá trong hoạt động thư viện.


Một trong những hoạt động trưng bày sách tại Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tháng 4.2021

“Việc xây dựng hệ thống thư viện điện tử tại Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm bảo đảm tính tiên tiến hiện đại, quản lý tốt nguồn tài liệu điện tử; đồng thời phát huy hiệu quả việc khai thác, quản lý tài liệu dạng giấy truyền thống hiện có tại thư viện; từng bước nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin, tư liệu phục vụ bạn đọc”, ông Thế cho biết.

Được biết, từ đầu năm 2010 đến nay, hệ thống công nghệ thông tin tại Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày càng được nâng cấp, hoàn thiện, phần nào đáp ứng yêu cầu hoạt động và vận hành khá ổn định. Thư viện điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt đầu vận hành từ tháng 10.2019 và đã thu được nhiều kết quả khả quan. Hiện nay, Thư viện có hơn 1.5 triệu đơn vị tài liệu điện tử đa dạng về nội dung, thể loại.

Việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Thư viện điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là bước đi phù hợp với xu thế chung của hoạt động thư viện thế giới, phù hợp với kế hoạch triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hà Linh

https://www.daibieunhandan.vn/

Báo Đại biểu nhân dân