Lớp tập huấn “Kỹ năng phục vụ người đọc trong cộng đồng” dành cho những người làm công tác thư viện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022

  • 06/06/2022
  • 131
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Căn cứ Quyết định số 5152/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn, kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ; các lớp theo đề án, chương trình của Trung ương, của tỉnh đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2022; Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-TVT ngày 23/02/2022 của Thư viện tỉnh BR-VT về việc tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng phục vụ người đọc trong cộng đồng” thuộc Đề án Phát triển Văn hóa đọc tỉnh BR-VT năm 2022; ngày 06 tháng 06 năm 2022, Thư viện tỉnh BR-VT tổ chức khai mạc lớp tập huấn“Kỹ năng phục vụ người đọc trong cộng đồng” nhằm bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ thông tin - thư viện cho những người làm công tác thư viện trên địa bàn tỉnh BR-VT nhằm đảm bảo công tác đào tạo nguồn nhân lực trong ngành thư viện phải gắn với nhu cầu phát triển chung của ngành Văn hóa và nhu cầu xã hội.


Quang cảnh của buổi tập huấn tại Thư viện tỉnh BR-VT

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, bà Nguyễn Thị Ánh Hồng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh BR-VT nhấn mạnh yêu cầu bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho những người làm công tác thư viện trên địa bàn tỉnh, những người có sức ảnh hưởng lớn đến phát triển văn hóa đọc hiện nay và hy vọng hoạt động thư viện trên địa bàn tỉnh sẽ được tổ chức theo tiêu chuẩn của một thư viện hiện đại. Những người làm công tác thư viện tham gia xây dựng và phát triển thư viện nói chung, phát triển văn hóa đọc nói riêng trên địa bàn tỉnh, được nâng lên một bước, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của tỉnh đã giao cho ngành Văn hóa.


Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh BR-VT phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Lớp tập huấn được Thư viện tỉnh BR-VT tổ chức theo hình thức học trực tiếp từ ngày 06 tháng 6 năm 2022 đến ngày 12 tháng 6 năm 2022, với gần 160 học viên của ngành Văn hóa và Thể thao, ngành Giáo dục và Đào tạo, phụ trách thư viện cấp tỉnh, cấp huyện, thư viện xã, thư viện trường học tham dự. Lớp tập huấn cung cấp kỹ năng công tác bạn đọc, kỹ năng nghiên cứu nhu cầu và hứng thú đọc, kỹ năng hướng dẫn đọc, tổ chức phục vụ đọc, kỹ năng tố chức các sự kiện văn hóa đọc. Nằm trong kế hoạch chương trình tập huấn, học viên sẽ có chuyến tham quan thực tế, học hỏi kinh nghiệm tại Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11 tháng 6 năm 2022.


Tiến sĩ Cao Thanh Phước – Trưởng khoa Thư viện - Thông tin, Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh giảng chuyên đề đầu tiên

Thông qua lớp tập huấn này, những người làm công tác thư viện trên địa bàn tỉnh có điều kiện học tập, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tổ chức thư viện, thực hiện tốt các hoạt động phục vụ phát triển văn hóa đọc và phương thức triển khai các mô hình phát triển văn hóa đọc ngày càng tốt hơn trong cộng đồng.

                                                                  Bùi Chung 

                                               Phòng Nghiệp vụ - Thư viện tỉnh BR-VT