Luân chuyển sách phục vụ bạn đọc huyện Châu Đức

  • 11/05/2022
  • 79
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Nhằm thúc đẩy hoạt động đọc sách trong mọi tầng lớp nhân dân, đưa sách đến với bạn đọc ngày càng nhiều hơn, Thư viện tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (BR- VT) luôn quan tâm đến việc tổ chức luân chuyển sách đến các Bưu điện Văn hóa xã, tủ sách vệ tinh, hệ thống tủ sách khối cơ quan trong hệ thống thư viện cơ sở trên địa bàn tỉnh BR- VT. Xác định luân chuyển sách về cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, Thư viện tỉnh BR-VT đã không ngừng lựa chọn, bổ sung tài liệu, xây dựng kho sách luân chuyển phong phú, đa dạng về nội dung: Chính trị - xã hội, lịch sử, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, văn học nghệ thuật, sách thiếu nhi... một cách tốt nhất để đáp ứng nhu cầu đọc của người dân.

Ngày 10 tháng 5 năm 2022, Thư viện tỉnh BR- VT đã luân chuyển 600 bản sách cho các thôn (1,2,3,4) thuộc xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh BR- VT. Tại mỗi điểm, Thư viện đã luân chuyển 150 bản sách nhằm tạo điều kiện cho bạn đọc được tiếp cận với nhiều tài liệu mới để phục vụ nhu cầu học tập, tìm hiểu, nghiên cứu. Thời gian luân chuyển sách đến đơn vị cơ sở được Thư viện thực hiện theo định kỳ 4 tháng một lần (đối với thư viện cơ sở), các thư viện khối cơ quan, trường học 1 năm 2 đợt. Thư viện cấp huyện sẽ phụ trách luân chuyển tiếp đến các điểm đọc sách cơ sở, nhằm đảm bảo cho sách đến được với bạn đọc một cách nhanh chóng và phù hợp với yêu cầu.


Cán bộ Thư viện (Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Châu Đức) tiếp nhận sách luân chuyển  

Việc luân chuyển sách về cơ sở giúp tăng cường vòng quay của sách, nâng cao hiệu quả sử dụng sách, đáp ứng nhu cầu thông tin, học tập, giải trí, tạo thói quen đọc sách cho người dân. Ưu tiên phục vụ cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hiệu quả lớn nhất của việc luân chuyển sách đến các tủ sách cơ sở chính là trực tiếp đưa sách đến với người dân, giúp người dân có cơ hội dễ dàng tiếp cận thông tin, cập nhật thường xuyên các kiến thức khoa học, kỹ thuật tiến bộ để phát triển kinh tế; giúp người dân hiểu biết và làm theo các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Đây cũng là mục tiêu đặt ra trong kế hoạch hoạt động luân chuyển sách năm 2022 của Thư viện tỉnh BR-VT nhằm tạo mọi điều kiện để nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa to lớn của việc đọc sách, đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể cộng đồng; cũng là góp phần thực hiện Đề án Phát triển Văn hóa đọc tỉnh BR-VT…


Bùi Thị Chung

Phòng Nghiệp vụ - Thư viện tỉnh BR-VT