Thông tin Bà Rịa - Vũng Tàu qua báo chí/ Trình bày: T.Nhung; Hiệu đính: Tấn Tài