Tết cổ truyền người Việt

  • 19/01/2023
  • 113
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)


Tết cổ truyền người Việt / Lê Trung Vũ chủ biên... [và những người khác].- Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2012

Hàng năm, người Việt có nhiều Tết như: Tết Thanh minh (mồng 3 tháng 3), Tết Đoan ngọ (mồng 5 tháng 5) Tết Trung nguyên (rằm tháng 7), Tết Trung thu (rằm tháng 8)... Mặc dù những Tết trên đều mang tính toàn dân, song không Tết nào được sửa soạn chu đáo và nhiều lo lắng, bận rộn như Tết Nguyên đán. Khác với tất cả, Tết Nguyên đán là tết mở đầu năm mới. Đây là lúc mở đầu vòng quay mới của vũ trụ sau bốn mùa chu chuyển, mọi người chúc nhau những lời tốt đẹp nhất, các lễ hội rộn ràng diễn ra trên khắp đất nước... Tết Nguyên đán hay được gọi là Tết Cả. Tết Cả được hiểu với nhiều nghĩa: Tết quan trọng hàng đầu, tết lớn nhất, tết có mục đích sâu xa, toàn diện và có nhiều ý nghĩa với đời sống con người cá thể và toàn thể cộng đổng nhất.

Cuốn sách Tết cổ truyền người Việt nằm trong dự án công bố, phổ biến tài sản văn hoá, văn nghệ dân gian Việt Nam do Lê Trung Vũ chủ biên được Nhà xuất bản Văn hoá Dân tộc phát hành năm 2012.

Tết cổ truyền người Việt gồm:

- Phần một - Tết làng quê: Những ngày trước Tết - Vào Tết;

- Phần hai - Tết thị thành: Tết Hà Nội - Tết Huế - Tết Sài Gòn;

- Phần ba - Tết Nguyên đán trong cung đình các triều đại trước (đời Trần, đời hậu Lê, đời Nguyễn);

- Phần bốn - Trò chơi ngày Tết và trò chơi trong Hội Xuân các dân tộc;

- Phụ lục: Hội Xuân các dân tộc. Vài truyền thuyết về Tết. Bác Hồ - người sáng tạo phong tục mới trong Tết cổ truyền. Các lễ tiết khác trong năm...

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc về sắc màu văn hóa của ngày Tết ở làng quê, thị thành và trong cung vua chúa Việt Nam qua các triều đại. Qua đó cung cấp cho bạn đọc những kiến thức về Tết xưa và nay, để biết nhà nhà, người người chuẩn bị Tết như thế nào; đặc biệt còn biết được các trò chơi ngày Tết như: Chơi đáo, chơi bi, bịt mắt bắt vịt, đấu vật, kéo co, chơi cờ… Thông qua cuốn sách này, bạn đọc nhận ra một điều rằng: Dù nông thôn hay thành thị, dù miền Bắc, miền Trung hay miền Nam, dù dân dã hay cung đình, Tết Nguyên đán là lễ hội cổ truyền lớn nhất, một sinh hoạt văn hóa cộng đồng quy mô nhất, vượt không gian, vượt thời gian tổn tại bền vững, thống nhất về lễ thức và tiến trình, phản ánh sự thống nhất về tình cảm, quan niệm và lối sống của toàn thể nhân dân Việt Nam. Do đó,Tết Nguyên đán đã tạo nên sức mạnh kết nối cộng đồng, giúp mỗi người Việt Nam chúng ta thêm yêu đất nước của mình, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt ngày một văn minh, hợp thời đại hơn.

Kim Yến 

Phòng Công tác Bạn đọc - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu