Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Tiêu chuẩn ISO mới về Chất lượng của Thư viện quốc gia

  • 03/10/2023
  • 345
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

ByElizabeth Gasiorowski-Denis

Các Thư viện quốc gia trên thế giới là những nguồn tài nguyên thông tin đáng kể, là tài sản của cộng đồng và là kho báu kiến thức của xã hội. Nhưng điều gì làm cho các thư viện có những điều tuyệt vời vậy? Một tiêu chuẩn ISO mới giúp tìm ra điều đó thông qua sự kết hợp của các chỉ số hiệu suất và các phương pháp cụ thể để đánh giá tác động của thư viện đó.
Các thư viện quốc gia có thể trông giống phòng khiêu vũ hoặc thậm chí là một đĩa bay hành tinh, nhưng bất kể chúng trông như thế nào đều chứa các tài liệu về lịch sử của cả một quốc gia. Những thư viện này chứa nhiều tác phẩm quý hiếm, có giá trị hoặc có ý nghĩa quan trọng về văn hóa; nói cách khác, tài sản quý giá của một quốc gia. Một số thư viện quốc gia đã có tuổi đời hàng thế kỷ và phục vụ như một điểm thu hút khách du lịch lớn, nhưng tất cả chúng đều hướng đến cung cấp những dịch vụ có chất lượng.
Tiêu chuẩn ISO 21248:2019, Thông tin và tư liệu – Đánh giá chất lượng cho các thư viện quốc gia, đã cung cấp 34 chỉ số hoạt động để đánh giá chất lượng của các dịch vụ thư viện quốc gia. Tiêu chuẩn này cố gắng bao quát toàn bộ các nhiệm vụ của thư viện quốc gia, từ bộ sưu tập quốc gia và thư mục quốc gia đến các sự kiện văn hóa và dịch vụ giáo dục có thể kèm theo.
Ngoài ra, tiêu chuẩn cũng xác định và mô tả các phương pháp đánh giá tác động và ảnh hưởng của các thư viện quốc gia. Các thư viện quốc gia có những cách khác với thư viện công cộng hoặc thư viện đại học để thực hiện ảnh hưởng của mình đối với những người khách đến với thư viện – những người có mối quan tâm vượt trên tất cả các tổ chức hoặc công chúng nói chung. Tiêu chuẩn này đã xác định các nhóm người dùng quan trọng nhất, chẳng hạn như các nhà nghiên cứu, nhà giáo dục và học viên, thư viện, nhà xuất bản và cơ quan hành chính công. Các bảng câu hỏi cụ thể được trình bày cho những đối tượng này và các nhóm người dùng khác để đánh giá tác động của thư viện.
Tiến sĩ Roswitha Poll, lãnh đạo nhóm chuyên gia xây dựng tiêu chuẩn, nhận xét: “Các thư viện quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp và đảm bảo khả năng tiếp cận vĩnh viễn tri thức và văn hóa của quá khứ và hiện tại, đồng thời có các nhiệm vụ và dịch vụ đặc biệt so với các thư viện khác. thư viện. ISO 21248 sẽ giúp họ cải thiện và thúc đẩy sứ mệnh phục vụ cộng đồng của mình.”
ISO 21248:2019 được phát triển bởi ủy ban kỹ thuật ISO/TC 46, Thông tin và tư liệu, tiểu ban SC 8, Chất lượng – Thống kê và đánh giá hiệu suất, được hỗ trợ bởi KATS, thành viên của tiêu chuẩn ISO tại Hàn Quốc, đảm nhiệm. Tiêu chuẩn này có thể được mua lại thông qua Kho Tiêu chuẩn ISO.

Nhật Linh – dịch lại từ www.iso.org

Nguồn: http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn/tieu-chuan-iso-moi-ve-chat-luong-cua-thu-vien-quoc-gia/