Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Về việc truyền thông về các kênh chính thức của doanh nghiệp viễn thông di động trong quá trình chuẩn hoá thông tin thuê bao

  • 05/04/2023
  • 390
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Căn cứ Công văn số 466/STTTT-TTBCXB  ngày 23/03/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông  về việc truyền thông về các kênh chính thức của doanh nghiệp viễn thông di động trong quá trình chuẩn hoá thông tin thuê bao.

Theo Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, trong quá trình theo dõi nắm bắt tình hình triển khai chuẩn hoá thông tin thuê bao sau đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của các doanh nghiệp và phản ánh của các cơ quan truyền thông cho thấy có hiện tượng một số đối tượng lợi dụng việc doanh nghiệp thông báo (qua nhắn tin, gọi điện) đề nghị người sử dụng dịch vụ viễn thông di động chuẩn hoá thông tin để thực hiện các hành vi có dấu hiệu mạo danh lừa đảo, quảng cáo vi phạm pháp luật.

Nhằm hạn chế tối đa các hành vi nêu trên, bảo vệ quyền lợi của người sử dụng dịch vụ viễn thông, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc quán triệt công chức, viên chức thuộc phòng, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung Công văn số 466/STTTT-TTBCXB  ngày 23/03/2023 nêu trên của Sở Thông tin và Truyền thông.

(Đính kèm Công văn số 466/STTTT-TTBCXB  ngày 23/03/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông).

  466_STTTT-TTBCXB_23032023-signed.pdf