Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

89 năm một chặng đường

  • 12/06/2019

Trong không khí rạo rực đón Xuân về, cùng với nhân dân cả nước, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) hân hoan Chào mừng Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019) do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 1ập, lãnh đạo và rèn luyện.

Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Kỷ Hợi, Mừng đất nước đổi mới với nhiều thành tựu to lớn mà Đảng và nhân dân ta đạt được. 89 năm về trước, ngày 03/2/1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc), các tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đã quyết định hợp nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ra đời, đánh dấu bước ngoặc vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, một mốc son chói lọi trong lịch sử phát triển của dân tộc ta.

89 năm vượt qua nhiều gian nan thử thách, có lúc như “ngàn cân treo sợi tóc” để giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Từ cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đến thắng lợi của cuộc kháng chiến oanh liệt đánh thắng Chủ nghĩa thực dân cũ và chủ nghĩa thực dân mới. Từ chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đến miền Bắc hoàn toàn được giải phóng; quân và dân ta đã đoàn kết đứng lên làm chủ vận mệnh của mình và để rồi bằng cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975 hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đảng đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, đất nước ta vượt qua nhiều khó khăn hiểm nghèo, phá thế bao vây cấm vận và âm mưu diễn biến hòa bình  của các thế lực thù địch, giành được nhiều thành tựu to lớn, mở rộng quan hệ quốc tế, tạo tiền đề vững chắc để đất nước ngày càng phát triển theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội, công bằng, dân chủ, văn minh”

    Đi đến bất cứ nơi nào trên mọi miền đất nước cũng thấy những con đường rộng dài, những chuyến xe hối hả, những khu công nghiệp cùng các khu đô thị sầm uất vươn xa, không chỉ ở đô thị mà còn tới tận những vùng nông thôn, rừng núi xa xôi. Còn biết bao ân tình của Đảng với dân, Đảng gần gũi tận trong lòng mỗi người dân yêu nước: "Đảng vừa lo tính công việc lớn như đổi mới nền kinh tế và văn hóa lạc hậu của nước ta thành một nền kinh tế và văn hóa tiên tiến, đồng thời lại luôn luôn quan tâm đến những việc nhỏ như tương cà mắm muối cần thiết cho đời sống hằng ngày của nhân dân", như Bác Hồ đã nói tại Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng (03/02/1960) cách đây 59 năm (1960 - 2019).

Chặng đường 3/4 thế kỷ qua khẳng định Đảng ta, duy nhất và mãi mãi là
người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Dân tộc ta có Đảng chân chính, có Bác Hồ vĩ đại luôn một lòng, một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; Các cấp ủy Đảng, cán bộ đảng viên ngành Văn hóa và Thể thao tỉnh BR-VT cùng với cả nước ghi lòng, tạc dạ “công ơn trời biển” ấy bao nhiêu, càng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng dưới ánh sáng của Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, mọi âm mưu chống phá sự nghiệp cách mạng đều bị Đảng ta vạch trần, xử lý theo luật định.

Cùng với truyền thống đoàn kết nhất định nước ta sẽ hoàn thiện đường lối đổi mới, thường xuyên xây dựng chỉnh đốn Đảng, tạo ra sự thống nhất về quan điểm, ý chí và hành động trong toàn Đảng, lãnh đạo tổ chức thực hiện, xây dựng và kiện toàn bộ máy Nhà nước tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, góp phần ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả các lĩnh vực công tác, đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế.

Thật diệu kỳ biết bao khi mỗi bước ta đi đều có Đảng dẫn đường, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn tin tưởng Đảng và thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, chung tay, đồng lòng ra sức thi đua phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2019 - năm mới Kỷ Hợi nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân, tiến tới giảm nghèo bền vững, xây dựng tỉnh BR-VT ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước phát triển.

Thảo Nguyên