Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Chuyển đổi Số: Hướng đi đột phá trong Phát triển Nông nghiệp - Nông thôn

  • 17/10/2023
  • 415


Chuyển đổi Số: Hướng đi đột phá trong Phát triển Nông nghiệp - Nông thôn

Chuyển đổi Số trong Nông nghiệp là quá trình ứng dụng các công nghệ kỹ thuật số từ sản xuất đến chế biến, phân phối, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, giúp hình thành Nông nghiệp Số, Nông nghiệp Thông minh.

 Điểm khác biệt cơ bản giữa Nông nghiệp Số và Nông nghiệp Truyền thống chính là ở việc áp dụng các Công nghệ Kỹ thuật Số vào toàn bộ hoạt động, làm thay đổi cách thức quản lý, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Nông nghiệp từ truyền thống sang hiện đại.

Trong lĩnh vực Nông nghiệp, nhiều quốc gia trên thế giới xây dựng các chương trình Chuyển đổi Số Quốc gia như là một chính sách ưu tiên phát triển hàng đầu.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nhất là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thì Chuyển đổi Số trong Nông nghiệp là xu hướng tất yếu, là giải pháp then chốt cho phát triển ngành Nông nghiệp Việt Nam một cách bền vững, giảm thiểu rủi ro, thiệt hại do tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề Chuyển đổi Số ngành Nông nghiệp Việt Nam, Thư viện tỉnh BR-VT giới thiệu đến quý bạn đọc sưu tập chuyên đề: “Chuyển đổi Số: Hướng đi đột phá trong phát triển Nông nghiệp”. Chuyên đề gồm 4 phần:

Phần I: Các văn bản của Đảng và Nhà nước về Chuyển đổi Số ngành Nông nghiệp;

Phần II: Chuyển đổi số Nông nghiệp – Nông thôn;

Phần III: Chuyển đổi Số trong “Tam nông” thực trạng và giải pháp;

Phần IV: BR-VT: Chuyển đổi Số ngành Nông nghiệp – Nông thôn.

Bộ sưu tập có tại Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu. Chi tiết vui lòng xem tại:

https://thuvienbrvt.vn/ViewOnline/Index?id=395160&fileRowId=2919cca6-359a-4008-8e52-063852c0af06&type=digitaldocument

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Ngô Lan 

Phòng Thông tin - Thư viện tỉnh BR-VT