Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Đẩy mạnh công tác luân chuyển sách cho các trường học trên địa bàn thành phố Bà Rịa

  • 28/09/2022
  • 777

Luân chuyển tài nguyên thông tin là hoạt động được thực hiện ngoài trụ sở thư viện hoặc qua không gian mạng, thông qua vận chuyển hoặc liên thông, chia sẻ, kết nối tài nguyên thông tin đến thư viện hoặc các điểm có phục vụ sách, báo khác để phục vụ người sử dụng. Nhằm tạo nền tảng pháp lý cho hoạt động luân chuyển tài liệu đối với hệ thống thư viện công cộng trong toàn quốc, ngày 04/8/2022, Bộ VHTTDL đã ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BVHTTDL, hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin.  

Tại Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, công tác luân chuyển tài liệu cho hệ thống thư viện cơ sở trong toàn tỉnh đã trở thành một trong những hình thức phục vụ người đọc ngoài thư viện rất hiệu quả trong suốt thời gian qua. Đến nay, hệ thống thư viện cơ sở trong toàn tỉnh trực tiếp nhận sách Luân chuyển của Thư viện tỉnh ngày càng được mở rộng thêm như: Hệ thống thư viện cấp huyện, cấp xã; Hệ thống thư viện trực thuộc khối lực lượng vũ trang nhân dân: Lữ Đoàn 171,  trại giam Xuyên Mộc, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, các trung tâm trực thuộc Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh… Và đặc biệt là hàng trăm thư viện khối trường học đang có chương trình liên kết với Thư viện tỉnh. Với số lượng thư viện cơ sở như vậy, mỗi năm Thư viện tỉnh đã phối hợp tổ chức luân chuyển và phục vụ lưu động cho toàn hệ thống thư viện cơ sở từ 200 – 250 đợt/năm. 

Nhằm từng bước xây dựng, hình thành và phát triển văn hóa đọc cho các em học sinh, sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường. Trong những năm qua Thư viện tỉnh đã phối hợp luân chuyển hàng trăm ngàn bản sách, báo thuộc các thể loại khác nhau để phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và khám phá tri thức cho đội ngũ giáo viên, học sinh của các trường học trên địa bàn toàn tỉnh. Từ đó hình thành thói quen, kỹ năng đọc sách và làm lan tỏa phong trào đọc sách trong nhà trường, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, bồi dưỡng tâm hồn và lối sống lành mạnh cho học sinh. 

Tiếp tục những kết quả đạt được trong công tác luân chuyển sách báo cho hệ thống thư viện trường học. Trong 02 ngày 27-28/9/2022, Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thành phố Bà Rịa tổ chức luân chuyển 2.000 bản sách cho 09 đơn vị trường học trên địa bàn như: Trường TH Nguyễn Minh Khanh (100 bản), Trường TH Nguyễn Bá Ngọc (200 bản), Trường TH Lê Thành Duy (200 bản), Trường TH Long Hương (200 bản), Trường TH Nguyễn Thanh Đằng (200 bản) (Khối Tiểu học); Trường THCS Dương Văn Mạnh (200 bản), Trường THCS Phước Nguyên (200 bản) (Khối Trung học cơ sở); và Trường THPT Châu Thành (500 bản), Trường THPT Bà Rịa (200 bản) (Khối Trung học phổ thông).


Cán bộ Thư viện tỉnh BR-VT và Trung tâm VHTT- TT Tp. Bà Rịa bàn giao sách luân chuyển tại trường THCS Phước Nguyên.

Nhằm phát huy hơn nữa những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển văn đọc mà Đề án Phát triển Văn hóa đọc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đấn năm 2030 cũng như Đề án học tập suốt đời do Bộ VHTTDL, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề ra. Trong thời gian tới, Thư viện tỉnh BR-VT sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu triển khai đẩy mạnh hơn nữa công tác luân chuyển về cơ sở, đặc biệt là phục vụ cho các đối tượng học sinh, sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường, từ đó thiết thực góp phần xây dựng và lan tỏa phong trào đọc sách trong nhà trường, hình thành văn hóa đọc và lối sống lành mạnh cho các em học sinh.


Bùi Chung

Phòng Nghiệp vụ, Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu