Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023

  • 16/02/2023
  • 841

Nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ và của tỉnh về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19, đồng thời thúc đẩy sự quan tâm của các cấp, ngành, doanh nghiệp trong công tác đảm bảo an toàn, sức khỏe, tính mạng cho người lao động; góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, hài hòa; UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023 với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”.

Cùng với cả nước, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 tại BR-VT được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 31/05/2023 trên phạm vi toàn tỉnh với các hoạt động chính sau:

- Ngày 05/05/2023: tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 và khen thưởng các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

- Từ ngày 17/04 - 31/05/2023: Tổ chức đợt thanh tra liên ngành việc thực hiện pháp luật về ATVSLĐ tại 11 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Y tế, Ban quản lý các KCN tỉnh và phòng Lao động - TBXH cấp huyện.

- Từ ngày 28/04 - 31/05/2023: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Tháng hành động về ATVSLĐ: treo băng rôn, pano khẩu hiệu, xe loa tuyên truyền trên các tuyến đường trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, khu dân cư và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Từ ngày 28/04 - 30/05/2023: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ như: tham dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ, đối thoại hội đồng quốc gia về ATVSLĐ tại Trung ương; thăm hỏi, động viên, tặng tiền, quà (2,5 triệu/suất) cho gia đình nạn nhân bị tại nạn lao động trên địa bàn tỉnh; tham dự các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tại các đơn vị, doanh nghiệp...

- Trước ngày 15/07/2023: Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổng kết báo cáo kết quả việc thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh.

Theo Kế hoạch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì, tham mưu UBND tỉnh triển khai kế hoạch tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023 phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương; đồng thời phối hợp các sở ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tổng hợp kết quả thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Các địa phương có trách nhiệm Căn cứ nội dung Kế hoạch chung và tình hình thực tế tại địa phương chủ động xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch, bố trí kinh phí, nguồn lực để triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương. Hướng dẫn UBND các phường, xã, thị trấn xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 như: treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền; tham dự Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023; triển khai Kế hoạch Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 đến các cơ sở sản xuất kinh doanh trong phạm vi quản lý…

(Nguồn: Kế hoạch số 10/KH-UBND)