Thông báo về việc tăng cường kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Covid-19

  • 07/07/2021
  • 171
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

- Thực hiện công văn số 7912/UBND - VP về việc tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch Covid - 19. (Chi tiết:   7912.pdf )

Nhằm góp phần kiểm soát tốt tình hình, đảm bảo chặt chẽ, giảm sự lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Sở Văn hóa và Thế thao tỉnh BR-VT ban hành văn bản số 1510/SVHTT-VP về việc tăng cường kiểm soát, phòng, chống dịch Covid - 19. 

Chi tiết:   1510.pdf