Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Trưng bày tài liệu Kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  • 12/08/2022
  • 532

Cách đây 77 năm, vào tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đồng loạt vùng lên, tiến hành Tổng khởi nghĩa, đập tan xiềng xích của chế độ thực dân, phong kiến, giành lại nền độc lập cho dân tộc. Từ cuộc cách mạng vĩ đại đó, ngày 2/9/1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã đem lại cuộc đời mới,  tươi sáng cho dân tộc Việt Nam.

Thiết thực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám (19/08/1945 - 19/08/2022) và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/2022), Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) tổ chức trưng bày tài liệu với chủ đề "Việt Nam – Đất nước anh hùng" tại không gian Phòng Đọc Tổng hợp.


Với hơn 1.000 tài liệu, trưng bày được chia làm 3 nội dung:

Phần 1: Hồ Chí Minh – Người mang lại ánh sáng. Phần này, trưng bày giới thiệu những tài liệu viết về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thời niên thiếu đến khi Người giác ngộ lý tưởng cách mạng và trở thành lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.


Phần 2: Nhớ về mùa thu tháng Tám. Những tài liệu được trưng bày trong phần này giúp bạn đọc điểm lại những dấu mốc lịch sử quan trọng của Cách mạng Việt Nam từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam năm 1858 đến khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công.


Phần 3: 02/09/1945 qua những trang hồi ức. Với những tác phẩm tiểu biểu: Bác Hồ viết Tuyên ngôn độc lập; Từ Chiếu dời đô đến bản Tuyên Ngôn Độc lập; Lịch sử Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm 1945 ở BR-VT; Bản Tuyên ngôn Độc lập thời đại Hồ Chí Minh..., bạn đọc như được hòa mình vào không khí trang nghiêm nhưng cũng vô cùng rộn ràng ngày 02/09/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử để nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập do chính Người chuẩn bị để trịnh trọng tuyên bố trước toàn thể thế giới cùng quốc dân, đồng bào cả nước về sự ra đời của một nhà nước mới: Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) – nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á.


Thông qua trưng bày, Thư viện tỉnh BR-VT mong muốn đem đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích, những hiểu biết sâu sắc về tầm vóc của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây là một trong những hoạt động thường xuyên, có ý nghĩa, nhằm tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, để giúp họ hiểu sâu sắc hơn về những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc và đất nước; đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc; ý chí tự lực, tự cường; khát vọng hòa bình; đề cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Từ đó, biết trân trọng cuộc sống hòa bình; nâng cao ý thức cống hiến sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Thời gian trưng bày từ ngày 11/08/2022 đến hết ngày 09/09/2022.

Thảo My

Phòng Công tác Bạn đọc - Thư viện tỉnh BR-VT