Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể Thao thành phố Vũng Tàu phục vụ lưu động tại Trường Tiểu học Hải Nam

  • 02/12/2022
  • 182
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Nhằm đưa hoạt động đọc sách đến với cộng đồng một cách sâu rộng, khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc trong đời sống, phát triển văn hóa, khoa học, giáo dục…; đặc biệt là văn hóa đọc, hướng đến đối tượng học sinh để phục vụ, giúp hình thành thói quen đọc cho mỗi cá nhân, từng gia đình và toàn xã hội; khám phá tri thức qua từng trang sách, tác phẩm hay để bồi đắp và hình thành nhân cách; làm giàu thêm tâm hồn, trí tuệ trong mỗi cá nhân, thúc đẩy hoạt động đọc trong trường học;  ngày 30/11/2022, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể Thao thành phố Vũng Tàu đã tổ chức phục vụ lưu động tại Trường Tiểu học Hải Nam (TP. Vũng Tàu).


Để tổ chức hoạt động này, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể Thao thành phố Vũng Tàu đã chuẩn bị 2.200 bản sách phù hợp với lứa tuổi, có nội dung về Bác Hồ, khoa học, lịch sử, sách tham khảo, thiếu nhi, kỹ năng sống, tâm lý… Chương trình đã thu hút khoảng 1.700 học sinh của nhà trường tham gia.


Hoạt động đọc nhận được sự quan tâm của Ban Giám hiệu nhà trường và sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể học sinh cũng như giáo viên tham gia theo sự sắp xếp phục vụ tại sân trường với sự hỗ trợ của giáo viên chủ nhiệm và ban cán sự lớp và khối lớp.Thông qua hoạt động này đã góp phần đưa Văn hóa đọc đến với học sinh, tạo điều kiện tốt nhất để giúp học sinh chọn những loại sách báo có nội dung tốt, mang tính giáo dục cao, phù hợp với tâm sinh lý và sở thích của từng học sinh thông qua những gương người tốt việc tốt, các nhân vật sự kiện lịch sử, thế giới tự nhiên khoa học... Việc xây dựng và phát triển Văn hóa đọc cho học sinh trong trường học khẳng định vai trò, giá trị của sách trong đời sống xã hội vì mục tiêu phát triển cộng đồng và phát triển trí tuệ, tầm vóc con người Việt Nam…

Hồng Thương

Phòng Công tác Bạn đọc - Thư viện tỉnh BR-VT