Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Mượn tài liệu về nhà

Mượn tài liệu về nhà: 

    Phòng mượn sách được tổ chức dưới hình thức kho mở ( tự chọn). Thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội, tác phẩm văn học được phân loại và sắp xếp theo môn loại. Ngoài ra còn phục vụ sách theo kho đóng theo yêu cầu của ban đọc

Cách sử dụng:

  -  Bạn đọc trực tiếp chọn sách trên kệ theo nhu cầu  hoặc bằng cách tra tìm tài liệu trên hệ thống mục lục điện tử trên máy tính, ghi số ký hiệu kho chính xác và sau đó đến quầy thủ thư làm thủ tục:

  -  Số lượng sách được mượn về không quá 03 cuốn /1 lần mượn.

  -  Tài liệu mượn không quá 7 ngày. Nếu trong thời gian 7 ngày bạn đọc có nhu cầu sử dụng tiếp tài liệu đã mượn bạn đọc có quyền gia hạn thêm 1 lần với thời gian 7 ngày tiếp theo (Bằng cách trực tiếp đến Thư viện hoặc liên hệ bằng điện thoại để gia hạn)

 Phòng Luân chuyển:

        Tài liệu gồm tất cả các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội, tác phẩm văn học…..

 Phục vụ cho mượn sách tập thể đối với các đơn vị, nhà máy, công ty, trường học, tủ sách cơ sở với số lượng tài liệu từ 100 đến 300 cuốn/lần mượn, thời gian mượn từ 1 tháng đến 3 tháng/lần mượn. Các đơn vị có nhu cầu mượn luân chuyển liên hệ bộ phận Xây dựng Phong trào đọc sách cơ sở trực thuộc phòng nghiệp vụ để làm thủ tục xin luân chuyển sách.