Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Tra cứu trực tuyến

Mục đích: Là hình thức tra cứu nhanh tài liệu có trong thư viện: Để tìm kiếm, người sử dụng  gõ vào ô tìm kiếm một hoặc một vài cụm từ gọi là từ khóa tìm kiếm (keywords). Dựa trên từ khóa tìm kiếm này, Hệ thống sẽ thực hiện tìm kiếm và hiển thị ra kết quả cho người sử dụng là tất cả các loại hình tài liệu .

1.1. Tìm đơn giản: 
Các bước thực hiện:
Bước 1: Bạn đọc gõ cụm từ (từ khóa) vào ô tìm kiếm => Sau đó chọn “Tìm” hoặc nhấn Enter.
 


Bước 2: Hệ thống hiển thị trang kết quả tìm kiếm


Danh sách kết quả được tổng hợp phân loại theo các loại hình của tài liệu gồm: Tài liệu giấy; tài liệu số; tạp chí online; bài trích giúp người dễ dàng lựa chọn loại tài liệu phù hợp

Bước 3: Để xem chi tiết thông tin về 1 tài liệu, người dùng chọn đúp chuột vào tên của tài liệu để xem thông tin chi tiết về tài liệu. Với mỗi loại hình tài liệu, bạn đọc cần chú ý những thông tin sau:
Đối với tài liệu giấy


- Vùng 1: Hiển thị mô tả thư mục về thông tin của tài liệu
- Vùng 2: Là thông tin phân phối của tài liệu. Dựa vào thông tin phân phối này, người dùng biết được tài liệu đang nằm ở đâu trong kho sách và có thể mượn được tài liệu này hay không
        Bạn đọc có thể ghi lại thông tin ở vùng 1 và vùng 3 để có thể dễ dàng tìm được tài liệu trong thư viện
- Vùng 3: Hiển thị thông tin biểu ghi Marc của tài liệu 

Đối với tài liệu số (Sách số; tạp chí online; bài trích)
​ 

- Vùng 1: Thông tin mô tả về tài liệu
- Vùng 2: Chức năng đọc online tài liệu hoặc tải tài liệu về. Tuy nhiên, chức năng này chỉ hiển thị khi thư viện phân quyền cho bạn đọc

1.2. Tìm nâng cao
Đây là cách tìm tài liệu phối hợp cùng lúc nhiều kiểu tìm, sử dụng các từ liên kết AND, OR, NOT để mở rộng hoặc giới hạn đối tượng cần tìm. Ngoài ra, Hệ thống cho phép kết hợp thêm 1 số tiêu chí để tìm tài liệu như: Loại tài liệu, ngôn ngữ tài liệu…
Các bước thực hiện: 
Bước 1: Nhập thuật ngữ tìm kiếm vào “Thuật ngữ tìm” thứ nhất; chọn tìm theo tác giả, nhan đề,…trong ô “Tìm theo” thứ nhất; chọn từ liên kết (AND, OR hay NOT, NEAR) để mở rộng hay giới hạn phạm vi tìm kiếm.
Bước 2: Nhập thuật ngữ tìm kiếm vào “Thuật ngữ tìm” thứ hai; chọn tìm theo tác giả, nhan đề,…trong ô “Tìm theo” thứ hai.
Bước 3: Nhấn nút “tìm kiếm”.
 
Ý nghĩa của các từ liên kết: 
- AND: Thu hẹp phạm vi tìm kiếm.  
Ví dụ: Quản lý giải pháp (nhan đề) AND Linh nga (tác giả) 
Kết quả: chỉ có tác phẩm “Bà Rịa - Vũng Tàu: Tập trung giải pháp quản lý tài nguyên khoáng sản / Bài, ảnh: Linh Nga” của nhà văn Linh nga được tìm thấy. 
- NOT: Giới hạn phạm vi tìm kiếm. 
Kết quả: hiển thị các tài liệu của tác giả Linh nga mà không có nhan đề là “Bà Rịa - Vũng Tàu: Tập trung giải pháp quản lý tài nguyên khoáng sản / Bài, ảnh: Linh Nga” xuất hiện ở kết quả.
- OR: Mở rộng phạm vi tìm kiếm.
Ví dụ: Quản lý giải pháp (nhan đề) OR (NEAR) Linh nga (tác giả) 

Kết quả: bất kỳ tài liệu nào của tác giả Linh nga đều được tìm thấy.