Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Phòng Cấp thẻ và Hướng dẫn bạn đọc

- Cấp thẻ thư viện cho bạn đọc dưới  hai hình thức: Thẻ Đọc, thẻ Mượn.

- Đối tượng: Cán bộ công chức, học sinh - sinh viên, lực lượng vũ trang, công nhân, quần chúng nhân dân trên địa bàn và ngoài tỉnh

- Thẻ Thiếu nhi: Từ 06 đến 15 tuổi

- Thẻ người lớn: Từ 15 tuổi trở lên

- Hạn sử dụng thẻ 1 năm.