Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Phòng Đọc Tổng hợp

Đây là tổng kho của Thư viện và là nơi lưu trữ đầy đủ tài liệu nhất từ khi thành lập Thư viện đến nay, kho sách phòng đọc có gần 60.000 bản. Phương thức phục vụ bạn đọc theo hình thức tự chọn tài liệu trên máy tính và thủ thư lấy sách phục vụ đọc và nghiên cứu tại chỗ không mang về nhà. Kho đọc được sắp xếp theo khổ sách và số đăng ký cá biệt